Άγκυρα Trefoil® από τηγμένο χάλυβα και γαλβανισμένο εν θερμώ

Προοδευτικής εφαγκίστρωσης στο βυθό.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
A mm
B mm
C mm
 
2
175
358
210
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
5
273
469
310
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
7,5
298
531
360
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
10
320
583
375
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
12,5
330
630
395
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
15
335
655
425
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
21
395
701
470
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
32
410
800
560
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
50
470
980
660
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
80
560
1100
720
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: