Σέσουλα από eltex

Για χειροκίνητη εκκένωση, ανθεκτική στα καύσιμα.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Έκδοση
Μήκος mm
 
Μικρή
360x110
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
μεγάλο
410x220
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: