Φυγοκεντρική αντλία για νεροχύτη

Να εγκαθίσταται στη βάση της δεξαμενής. Μη αυτοεκκινούμενη.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
V
Παροχή l/min
Επιπολασμός m
Συνδετικό Ø mm
mm
 
12
6,6
2
11
88x45
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: