Αντλία υδατοσυλλέκτη ATTWOOD φορητή και βύθισης

ΚΩΔΙΚΟΣ 16.026.00

Λειτουργία μέσω αυτόματης τροφοδοσίας με σιφόνια. Πλήρης περιελλικτή με σωλήνα εκκένωσης 1,10 m.

Τροφοδοσία 3 φακούς standard “D” Αυτονομία 5 ώρες Παροχή l/min 25 mm 130 (Ø base) x 190h
Τροφοδοσία 3 φακούς standard “D”
Αυτονομία 5 ώρες
Παροχή l/min 25
mm 130 (Ø base) x 190h
Λειτουργία μέσω αυτόματης τροφοδοσίας με σιφόνια. Πλήρης περιελλικτή με σωλήνα εκκένωσης 1,10 m.
UM: PZ
Height: 14 cm
Weight: 0,97 kg
Width: 17 cm
Cubage: 3.332 cm³
Length: 14 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Τροφοδοσία Αυτονομία Παροχή l/min mm
Αντλία υδατοσυλλέκτη ATTWOOD φορητή  και βύθισης
3 φακούς standard “D” 5 ώρες 25 130 (Ø base) x 190h