Επαγγελματική αντλία υδροσυλλεκτών από χαλκό

Πτερωτής από χαλκό. Λειτουργία εν ξηρώ χωρίς να καταστρέφεται. Αυτο-αναρρόφηση μέχρι 5/6 μέτρα βάθους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά καυσίμου ντίζελ.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
h mm
I mm
Dn1 - Dn2
V
Παροχή l/min
Κατανάλωση A
Επιπολασμός m
HP
Ø συνδετικό mm
 
375
50
140
100
135
156
205
125
1" 1/4 M
24
75
24
18
0,8
30
13,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
490
67
180
125
185
178
218
140
1" 1/2 M
24
120
45
22
1,5
40
21
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: