Διπλός ηλεκτρο-σωλήνας με τηλεχειριστήριο και χειροκίνητο έλεγχο στις στρόφιγγες για τη σύνδεση δύο δεξαμενών με τον κινητήρα

ΚΩΔΙΚΟΣ 17.406.00

Πλήρης με ακροφύσιο σωλήνα για εύκαμπτους σωλήνες συν θηλές για χαλκό σωλήνα 8/10 mm για το τμήμα από τη βρύση έως τις δεξαμενές. Η ομάδα λειτουργεί επίσης ως βαλβίδα διακοπής καυσίμου σύμφωνα με τα πρότυπα.

Power V 12 Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας 85°
Power V 12
Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας 85°
Πλήρης με ακροφύσιο σωλήνα για εύκαμπτους σωλήνες συν θηλές για χαλκό σωλήνα 8/10 mm για το τμήμα από τη βρύση έως τις δεξαμενές. Η ομάδα λειτουργεί επίσης ως βαλβίδα διακοπής καυσίμου σύμφωνα με τα πρότυπα.
UM: PZ
Height: 10 cm
Weight: 1,38 kg
Width: 17 cm
Cubage: 1.700 cm³
Length: 10 cm