Σπειροειδής σωλήνας κλασσικός για υγειονομικές υπηρεσίες, αντλίες κ.λπ

Από διαφανές PVC με σπείρα χάλυβας. Πολύ μαλακό, δέχεται, χωρίς θραύση, μειωμένες καμπύλες ίσες με την εξωτερική διάμετρο. Ιδανικό για πρίζες και εξάτμιση στη θάλασσα. ΠΡΟΣΟΧΗ: σωλήνας τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό CE 1935/2004.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Ø mm
Ρολό m
 
12x18
60
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
14x20
60
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
16x22
60
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
18x25
60
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
20x27
60
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
25x34
60
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
30x40
60
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
35x46
30
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
38x49
30
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
40x53
30
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
45x55
30
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
50x65
30
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
60x75
30
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
70x86
30
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
80x97
20
BO
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: