Σύστημα αγκύρωσης για φιάλες

ΚΩΔΙΚΟΣ 50.251.05

Πλαστικό στήριγμα + ρυθμιζόμενη ταινία πολυπροπυλενίου. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο 50.251,00.

Πλαστικό στήριγμα + ρυθμιζόμενη ταινία πολυπροπυλενίου. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο 50.251,00.
UM: PZ
Height: 6 cm
Weight: 0,09 kg
Width: 30 cm
Cubage: 360 cm³
Length: 2 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Σύστημα αγκύρωσης για φιάλες