Πλαστικό ντουλάπι για την τοποθέτηση φιάλης με εξ αποστάσεως εξαερισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ 50.252.00

Για φιάλες από 3 κιλά με τον σχετικό ρυθμιστή πίεσης. Πόρτα σε Luran εναντίον ακτίνων UV. Περιλαμβάνει στεγανό ρακόρ για σωλήνα αερίου. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10239. Εξ αποστάσεως αερισμός με σωλήνα Ø 16 mm.

εμπρός mm 370x370 Εντοιχισμός mm 305x305 Βάθος mm 250
εμπρός mm 370x370
Εντοιχισμός mm 305x305
Βάθος mm 250
Για φιάλες από 3 κιλά με τον σχετικό ρυθμιστή πίεσης. Πόρτα σε Luran εναντίον ακτίνων UV. Περιλαμβάνει στεγανό ρακόρ για σωλήνα αερίου. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10239. Εξ αποστάσεως αερισμός με σωλήνα Ø 16 mm.
UM: PZ
Height: 40 cm
Weight: 2,88 kg
Width: 40 cm
Cubage: 40.000 cm³
Length: 25 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο εμπρός mm Εντοιχισμός mm Βάθος mm
Πλαστικό ντουλάπι για την τοποθέτηση φιάλης με εξ αποστάσεως εξαερισμό
370x370 305x305 250