Συρματόσχοινο ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316 καλυμμένο με λευκό PVC

AISI 316

Στιλβωμένο και προσχηματισμένο.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Μορφοποίηση
Ιδανικό για
Ø Συρματόσχοινο mm
Ø εξωτερικό από PVC mm
Ρολό από m
 
Ελαστικό 7x7 (49 συρματόσχοινα)
Παραπέτο και χειρολισθήρες
3
6
100
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
Ελαστικό 7x7 (49 συρματόσχοινα)
Παραπέτο και χειρολισθήρες
4
8
100
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
1x19 συρματόσχοινα
Προστατευόμενα Ξάρτια, Παραπέτο και χειρολισθήρες
2,5
4
100
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
1x19 συρματόσχοινα
Προστατευόμενα Ξάρτια, Παραπέτο και χειρολισθήρες
3
6
100
BO
Ποσότητα στην παραγγελία
1x19 συρματόσχοινα
Προστατευόμενα Ξάρτια, Παραπέτο και χειρολισθήρες
4
8
100
BO
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: