Χυτευμένη γέφυρα με κεντρική νεύρωση

Από λαμαρίνα ανοξείδωτος χάλυβας inox.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
A1 mm
A2 mm
L mm
Οπές Ø mm
 
28
11
12
4
10
CF
Ποσότητα στην παραγγελία

34
15
14
5
10
CF
Ποσότητα στην παραγγελία

44
20
19
5
10
CF
Ποσότητα στην παραγγελία

63
28
28
5
10
CF
Ποσότητα στην παραγγελία

67
32
33
6
10
CF
Ποσότητα στην παραγγελία


Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: