Φώτα ναυσιπλοΐας Utility από ABS επιχρωμιωμένο

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Τύπος
Συμπεριλαμβανόμενης λυχνίας
 
225° πλώρη
14.200.00 - 12 V 5 W
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
135° πρύμνη
14.200.00 - 12 V 5 W
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
112,5° αριστερό
14.200.00 - 12 V 5 W
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
112,5° δεξιό
14.200.00 - 12 V 5 W
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο:
Bipolar bulb 12 V 5 W

14.200.00

Bipolar bulb 12 V 5 W