Φώτα ναυσιπλοΐας Maxi 20

Certificate COLREG72 για σκάφη μέχρι 20 m.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Σκελετός Μαύρο
Τύπος
Συμπεριλαμβάνεται λυχνία αλογόνου 12 V 15 W
Συμπεριλαμβανόμενης λυχνίας αλογόνου 24 V 15 W
Λυχνία LED προαιρετική 12 V
 
12 V
112,5° αριστερό
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
12 V
112,5° δεξιό
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
12 V
225° πλώρη
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
12 V
135° πρύμνη
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
24 V
112,5° αριστερό
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
24 V
112,5° δεξιό
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
24 V
225° πλώρη
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
24 V
135° πρύμνη
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
12 V
112,5° αριστερό
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
12 V
112,5° δεξιό
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
12 V
225° πλώρη
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
12 V
135° πρύμνη
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
24 V
112,5° αριστερό
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
24 V
112,5° δεξιό
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
24 V
225° πλώρη
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
24 V
135° πρύμνη
14.202.12
14.202.24
14.301.24
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: