JC Halogen bulb G4 12 V 10 W

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.454.12

V 12 W 10 10
V 12
W 10
10
JC με βάση G4.
UM: CF
Height: 2 cm
Weight: 0,20 kg
Width: 5 cm
Cubage: 95 cm³
Length: 11 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο V W
JC Halogen bulb G4 12 V 20 W
12 20 10
JC Halogen bulb G4 12 V 10 W
12 10 10
JC Halogen bulb G4 24 V 10 W
24 10 10
JC Halogen bulb G4 12 V 5 W
12 5 10
JC Halogen bulb G4 24 V 5 W
24 5 10
Halogen bulb 24 V 20 W
24 20 10