Προφίλ για την ενσωμάτωση λωρίδων LED

Αυτό το προφίλ πωλείται σε ράβδο και αποτελείται από μια βάση που στερεώνεται στον τοίχο και ένα ημιδιαφανές μεθακρυλικό κάλυμμα. Στο εσωτερικό μπορούν να εγκατασταθούν μπάρες/λωρίδες LED με μέγιστο πλάτος 12 mm. Οι μπάρες μπορεί να ευθυγραμμιστούν γι ατην ανάξτηση οποιουδήποτε μήκους, ή να κοπούν.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Περιγραφή
Μήκος mm
Διατομή mm
 
Προφίλ βάσης από λευκό πλαστικό + κάλυμμα από + 2 τερματικά
1000
25x10 h
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
Προφίλ βάσης από ανωδιωμένο αλουμίνιο + κάλυμμα από μεθακρυλικό + 2 τερματικά
1000
17,3x8,4 h
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

* Designed for bars 13.842.xx
Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: