36 Διάφορες ασφάλειες

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.004.00

Από 5 έως 30 Α

6 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 5 A; 9 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 10 A; 9 Μαχαιρωτές ασφάλειες από15 A; 6 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 20 A; 6 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 30 A.
6 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 5 A; 9 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 10 A; 9 Μαχαιρωτές ασφάλειες από15 A; 6 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 20 A; 6 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 30 A.
Από 5 έως 30 Α
UM: PZ
Height: 2 cm
Weight: 0,07 kg
Width: 6 cm
Cubage: 108 cm³
Length: 9 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
36 Διάφορες ασφάλειες
6 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 5 A; 9 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 10 A; 9 Μαχαιρωτές ασφάλειες από15 A; 6 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 20 A; 6 Μαχαιρωτές ασφάλειες από 30 A.