Ασφαλειοθήκη στεγανή με LED συναγερμού

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.115.20

Υψηλής ποιότητας με στάνταρτ πλακέ ασφάλειες. Ικανότητα 2 καλωδίων 110 mm, διατομής 3 mm2.

LED 1 Απόδοση max A 30 10
LED 1
Απόδοση max A 30
10
Υψηλής ποιότητας με στάνταρτ πλακέ ασφάλειες. Ικανότητα 2 καλωδίων 110 mm, διατομής 3 mm2.
UM: CF
Height: 3 cm
Weight: 0,30 kg
Width: 15 cm
Cubage: 900 cm³
Length: 20 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο LED Απόδοση max A
Ασφαλειοθήκη στεγανή με LED συναγερμού
1 30 10