Διάφορες γυάλινες ασφάλειες

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.153.00

Από 1 Α έως 20 Α.

24 ασφάλειες 5x20 mm (6 από 1A; 6 από 2A; 6 από 5A; 6 από 10A), 24 ασφάλειες 6,3x32 mm (6 από 5A; 6 από 10A; 6 από 15A; 6 από 20A).
24 ασφάλειες 5x20 mm (6 από 1A; 6 από 2A; 6 από 5A; 6 από 10A), 24 ασφάλειες 6,3x32 mm (6 από 5A; 6 από 10A; 6 από 15A; 6 από 20A).
Από 1 Α έως 20 Α.
UM: PZ
Height: 2 cm
Weight: 0,08 kg
Width: 9 cm
Cubage: 126 cm³
Length: 7 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Διάφορες γυάλινες ασφάλειες
24 ασφάλειες 5x20 mm (6 από 1A; 6 από 2A; 6 από 5A; 6 από 10A), 24 ασφάλειες 6,3x32 mm (6 από 5A; 6 από 10A; 6 από 15A; 6 από 20A).