Συμπαγής ασφαλειοθήκη

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.182.05

Τερματικά για ανεξάρτητη παροχή ρεύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε τυπική ασφάλεια (14.004.xx/14.003.xx) ή με δυνατότητα υψηλής επαναφοράς (14.005.xx).
Περιστρέφοντας το κάλυμμα κατά 180°, επιτυγχάνεται χαμηλό προφίλ (για τυπικές ασφάλειες) ή υψηλό προφίλ (για επαναρυθμιζόμενες ασφάλειες).
Και τα δύο μόνιμα κυκλώματα (συναγερμοί, αυτόματες αντλίες υδροσυλλεκτών κ.λπ.) ή κυκλώματα ON-OFF (φώτα, GPS, στερεοφωνικό, ψυγείο κ.λπ.) μπορούν να διαμορφωθούν στο ίδιο κουτί.
Εξοπλισμένο με LED ένδειξης καμένης ασφάλειας και ετικέτες ονομασίας 60 κυκλωμάτων. Βιδωτοί ακροδέκτες.

V max 32 A - max ανά κύκλωμα 30 A - max συσσωρευτικά 40 ανά γκρουπ βραχυκυκλωμένων κυκλωμάτων (Jumoer) mm 116x50x45/50
V max 32
A - max ανά κύκλωμα 30
A - max συσσωρευτικά 40 ανά γκρουπ βραχυκυκλωμένων κυκλωμάτων (Jumoer)
mm 116x50x45/50
Τερματικά για ανεξάρτητη παροχή ρεύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε τυπική ασφάλεια (14.004.xx/14.003.xx) ή με δυνατότητα υψηλής επαναφοράς (14.005.xx).
Περιστρέφοντας το κάλυμμα κατά 180°, επιτυγχάνεται χαμηλό προφίλ (για τυπικές ασφάλειες) ή υψηλό προφίλ (για επαναρυθμιζόμενες ασφάλειες).
Και τα δύο μόνιμα κυκλώματα (συναγερμοί, αυτόματες αντλίες υδροσυλλεκτών κ.λπ.) ή κυκλώματα ON-OFF (φώτα, GPS, στερεοφωνικό, ψυγείο κ.λπ.) μπορούν να διαμορφωθούν στο ίδιο κουτί.
Εξοπλισμένο με LED ένδειξης καμένης ασφάλειας και ετικέτες ονομασίας 60 κυκλωμάτων. Βιδωτοί ακροδέκτες.
UM: PZ
Height: 6 cm
Weight: 0,20 kg
Width: 8 cm
Cubage: 598 cm³
Length: 15 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο V A - max ανά κύκλωμα A - max συσσωρευτικά mm
Συμπαγής ασφαλειοθήκη
max 32 30 40 ανά γκρουπ βραχυκυκλωμένων κυκλωμάτων (Jumoer) 116x50x45/50