Κουτί ασφαλειών με προειδοποιητικές λυχνίες

Λαμβάνει τυποποιημένες ασφάλειες μαχαιρωτές. Πλήρης με LED συναγερμού διακοπτόμενη ασφάλεια.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Έδρανα ασφαλειών
LED συναγερμού
Απόδοση max A
Απόδοση max απ΄'η ασφάλεια
mm - A
mm - B
mm - C
mm - D
 
4
4
100
30
47
85
36
63
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

6
6
100
30
63
85
36
63
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

10
10
100
30
95
85
36
63
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία


Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: