Ελαστιχό σιλικόνης για στεγανοποίηση

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.236.48

Για καλωδιοmm2 0,5/1,5 100
Για καλωδιοmm2 0,5/1,5
100
UM: CF
Height: 5 cm
Weight: 0,03 kg
Width: 7 cm
Cubage: 175 cm³
Length: 5 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Για καλωδιοmm2
Ελαστιχό σιλικόνης για στεγανοποίηση
0,5/1,5 100