Ρευματοδότης/Ρευματολήπτης από πάνελ ή τοιχίο 2/3/4/ πόλων

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.372.04

IP66

Σύνδεση πρίζας/βύσματος IP66.

Πόλοι 2/3/4 Max A 17,5 Πάχος πάνελ mm 1-7 Διατομή καλωδίου mm2 0,5 - 4
Ø καλώδιο mm 1x(4-12) 2x(2-4) εξωτερικές mm Ø 23
Πόλοι 2/3/4
Max A 17,5
Πάχος πάνελ mm 1-7
Διατομή καλωδίου mm2 0,5 - 4
Ø καλώδιο mm 1x(4-12) 2x(2-4)
εξωτερικές mm Ø 23
Σύνδεση πρίζας/βύσματος IP66.
UM: PZ
Height: 2 cm
Weight: 0,05 kg
Width: 14 cm
Cubage: 308 cm³
Length: 11 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Πόλοι Max A Πάχος πάνελ mm Διατομή καλωδίου mm2 Ø καλώδιο mm εξωτερικές mm
Ρευματοδότης/Ρευματολήπτης από πάνελ ή τοιχίο 2/3/4/ πόλων
2/3/4 17,5 1-7 0,5 - 4 1x(4-12) 2x(2-4) Ø 23