Λυχνία κάθετου νήματος

Με αποευθυγραμμισμένους πόλους. Ειδικός τύπος για φανούς με πιστοποίηση όπως οι δικοί μας "Utility”, ή "Hella ή Dhr και Aqua Signal”.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
V
W
Τύπος
 
12
25
BAY15D
10
CF
Ποσότητα στην παραγγελία
24
25
BAY15D
10
CF
Ποσότητα στην παραγγελία
12
10
BAY15D
10
CF
Ποσότητα στην παραγγελία
24
10
BAY15D
10
CF
Ποσότητα στην παραγγελία
12
15
BAY15D
10
CF
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: