Άνοδος 4 HP 4 χρόνων

ΚΩΔΙΚΟΣ 43.259.03

Από ψευδάργυρο

Από ψευδάργυρο
UM: PZ
Height: 1 cm
Weight: 0,07 kg
Width: 7 cm
Cubage: 28 cm³
Length: 4 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Άνοδος 4 HP 4 χρόνων