Άνοδος 9,9/15 HP 4 χρόνων

ΚΩΔΙΚΟΣ 43.263.00

Από ψευδάργυρο

Από ψευδάργυρο
UM: PZ
Height: 2 cm
Weight: 0,14 kg
Width: 11 cm
Cubage: 154 cm³
Length: 7 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Άνοδος 9,9/15 HP 4 χρόνων