Καλώδιο Mach M90

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις τιμονιέρες Ultraflex που χρησιμοποιούν, εκτός από το καλώδιο M90 Mach, το καλώδιο M66 και τα κράνη Teleflex SAFE/TQC/NFB SAFE T II°/NBF 4.2.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Μήκος
 
7'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
8'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
9'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
10'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
11'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
12'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
13'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
14'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
15'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
16'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
17'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
18'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
19'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
20'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
21'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
22'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
23'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
24'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
25'
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: