Κιτ από 2 εύκαμπτους σωλήνες

Συνδέεται με εξωτερικά γρανάζια διεύθυνσης Ultraflex.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Από m
 
3,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
4
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
4,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
5,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
6
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
6,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
7
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
8
CP
Ποσότητα στην παραγγελία
9
CP
Ποσότητα στην παραγγελία
15
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: