Ζεύγος σωλήνων υψηλής πίεσης SILVER STEER

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Τύπος
Μήκος m
 
OB-SVS-10
1
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS-15
1,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS-20
2
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS-25
2,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS-30
3
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS-35
3,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS-40
4
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS-45
4,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS-50
5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS 55
5,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS 60
6
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS 65
6,5
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS 70
7
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία
OB-SVS 80
8
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: