Έλικες από ανοξείδωτο χάλυβα POLASTORM

Έλικες από ανοξείδωτο χάλυβα POLASTORM