Lanac kalibrirani od inoxa AISI 316

OK FOR WINDLASS AISI 316

Za upotrebu kod sidrenih vitla. Buntovi lanaca isporučuju se u drvenim sanducima ili pakovanjima praktičnim za skladištenje i transport. Svaki metar lanca ima oznaku "OSC" kao znak kvalitete i raspoznavanja .

Master items

Artikal
Dužina bunta
Ø mm
Kg/m
Radno opterećenje kg
Prekidna čvrstoča kg
Norma
P mm
B mm
 
25 m
6
0,800
400
1600
DIN766 / ISO
18,5
20
BO
Kolicina u narudžbi
25 m
8
1,400
800
3200
DIN766 / ISO
24
26
BO
Kolicina u narudžbi
25 m
10
2,350
1250
5000
ISO
30
35
BO
Kolicina u narudžbi
50 m
6
0,800
400
1600
DIN766 / ISO
18,5
20
BO
Kolicina u narudžbi
50 m
8
1,400
800
3200
DIN766 / ISO
24
26
BO
Kolicina u narudžbi
50 m
10
2,350
1250
5000
ISO
30
35
BO
Kolicina u narudžbi
50 m
12
3,200
1800
7240
ISO
36
40
BO
Kolicina u narudžbi
75 m
6
0,800
400
1600
DIN766 / ISO
18,5
20
BO
Kolicina u narudžbi
75 m
8
1,400
800
3200
DIN766 / ISO
24
26
BO
Kolicina u narudžbi
75 m
10
2,350
1250
5000
ISO
30
35
BO
Kolicina u narudžbi
75 m
12
3,200
1800
7240
ISO
36
40
BO
Kolicina u narudžbi
100 m
6
0,800
400
1600
DIN766 / ISO
18,5
20
BO
Kolicina u narudžbi
100 m
8
1,400
800
3200
DIN766 / ISO
24
26
BO
Kolicina u narudžbi
100 m
10
2,350
1250
5000
ISO
30
35
BO
Kolicina u narudžbi
100 m
12
3,200
1800
7240
ISO
36
40
BO
Kolicina u narudžbi
150 m
10
2,350
1250
5000
ISO
30
35
BO
Kolicina u narudžbi
150 m
12
3,200
1800
7240
ISO
36
40
BO
Kolicina u narudžbi

Find nearest store: