Zaštita od krađe za prikolice

CODE 02.010.81

Montira se na kuglasti spoj kada je prikolica odkačena.

Verzija Univerzalna
Verzija Univerzalna