RESOLUTION PRIMER

CODE 65.873.00

Za upotrebu kod antikorozivnih ciklusa kao "ruku" za povezivanje različitih antivegetativnih premaza.

Pakovanje 0,75 l Razrijeđivač 6400/D
Pakovanje 0,75 l
Razrijeđivač 6400/D