Kaljužne pumpe Elephant

Proizvodi slijedećih karakteristika: hlađenje motora istom vodom koja se izbacuje demontaža jednostavnim pritiskom kako tijela pumpe sa baze, tako i motora sa tijela pumpe, radi jednostavnije inspekcije i čišćenja; baza sa dvostrukim filterom.

Master items

Artikal
Model
V
Kapacitet l/min
Potrošnja A
Priključak za cijev
mm
 
500
12
32
1,8
19 ravni i 90°
79x130x116
PZ
Kolicina u narudžbi
750
12
50
2,7
19 ravni i 90°
79x130x116
PZ
Kolicina u narudžbi
1100
12
75
4
28 ravni
79x130x116
PZ
Kolicina u narudžbi
1100
24
75
2,5
28 ravni
79x130x116
PZ
Kolicina u narudžbi

Find nearest store: