Držači za montiranje na pregradu RULE pumpi

CODE 16.448.01

Za pumpe 16.024.00/16.450.00-01/16.110.00
Za pumpe 16.024.00/16.450.00-01/16.110.00