Kanistri za gorivo od “Eltex”-a

Teški tip, ne deformiraju se. Kompletni sa lijevkom.

Series items

Artikal
Od lt
* Cijena
20 (težina kg 1,1)
info

Find nearest store: