Kanistar Heavy Duty sa specijalnim ulaznim lijevkom

Kanistri vrlo teški i vrlo otporni. Ulazni lijevak ima slijedeće karakteristike:
- čep sa zatvaranjem sa zaštitom od otvaranja od strane djece;
- lijevak u unutrašnjsoti kanistra kada se isti ne koristi;
- ventil za zatvaranje koji omogućava okretanje kanistra i početak pražnjenja samo kod umetanja lijevka u čep za uljev goriva;
- lijevak s kanalom za ventilaciju za ravnomjerni izlaz goriva i bez špricanja.

Master items

Artikal
Kapacitet lt
Visina mm
Širina mm
Dubina mm
Boja
 
5
240
260
130
0.68
Crvena
PZ
Kolicina u narudžbi

10
345
295
165
1.10
Crvena
PZ
Kolicina u narudžbi

20
480
330
185
1.65
Crvena
PZ
Kolicina u narudžbi


Find nearest store: