Spremnik za plinske boce vodonepropusan

U skladu sa ISO 10239, normom koja predviđa da se plinske boce koje se stavljaju unutar plovila stavljaju u poseban izolirani i ventilirani prostor povezan sa vanjskim ambijentom. Izrađen od polietilena. Za plinske boce tipa camping gas ili slične, kompletira se sa kitom 50.013.92 Priključak za plin 8 mm, odušnih nylon 20 mm.

Master items

Artikal
Ø vanjski mm
Ø unutrašnji mm
Visina mm
Fiksiranje OPTIONAL
 
270
200
348
50.251.05
PZ
Kolicina u narudžbi

Find nearest store: