Kit za boce Campingaz ili slične smještene na udaljenosti

CODE 50.013.90

Opis Sastoji se od: regulatora 30 Mbar sa ventilom za zavidati na bocu + fleksibilne cijevi od cm 65 od regulatora do bakrene cijevi Ø mm 8 + ventila za niski pritisak za instaliranje na kraju bakrene cijevi + fleksibilne cijevi od cm 85 za montažu od bakrene cijevi nakon ventila do plinskog kuhala + 4 ležaja za ojačanje od mesinga za umetanje u bakrenu cijev na svim dijelovima gdje se nalazi spoj.
Opis Sastoji se od: regulatora 30 Mbar sa ventilom za zavidati na bocu + fleksibilne cijevi od cm 65 od regulatora do bakrene cijevi Ø mm 8 + ventila za niski pritisak za instaliranje na kraju bakrene cijevi + fleksibilne cijevi od cm 85 za montažu od bakrene cijevi nakon ventila do plinskog kuhala + 4 ležaja za ojačanje od mesinga za umetanje u bakrenu cijev na svim dijelovima gdje se nalazi spoj.