Regulator pritiska 30 Mb sa manometrom

Navoj shell (priključivanje na 50.013.10) + 1/4 (priključivanje na 50.013.25/26/27).

Master items

Artikal
 
PZ
Kolicina u narudžbi

Find nearest store: