41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosači štapova za pecanje