Baze za stupiće ograde

CODE 41.173.60

AISI 316

Za montiranje unutar stupića.

Za stupiće od mm 25 x 1,5 Za upotrebu sa 41.176.11/12
Za stupiće od mm 25 x 1,5
Za upotrebu sa 41.176.11/12