Nosači štapova za pecanje za montiranje na pregradu

CODE 41.170.55

AISI 316

Fiksiraju se na stijenku pomoću odgovarajućih trokutića za pričvršćavanje.

Ø unutrašnji mm 37 Dužina mm 155 2
Ø unutrašnji mm 37
Dužina mm 155
2