Zatvarač u ravnini

CODE 38.131.40

Od kormiranog mesinga. Spušta se na oprugu, za ormariće i razne upotrebe.

mm 57x40 Pločica mm 18x40
mm 57x40
Pločica mm 18x40