Zatvarači vratiju ili ladica

CODE 38.153.00

Od kromiranog mesinga sa oprugom.

mm 45x42 Pločica mm 20x42
mm 45x42
Pločica mm 20x42