Magnetski zatvarač za vrata

CODE 38.155.20

Od mesinga sa kontra-pločicom.

Verzija kromirani mesing
Verzija kromirani mesing