Zatvarač na dugme MEDIUM

CODE 38.182.50

Zatvarač za pretince i vratašca sa sistemom push-pull. Kučište od plastike s oprugama od inoxa. A = Jabučica Round B = Jabučica Rectangular B1 = Jabučica Rectangular sa Spacer-om C = Jabučica Convex C1 = Jabučica Convex sa Spacer-om

Boja Bijela Za vratašca debljine mm - A 16/19 Za vratašca debljine mm - B 19 Za vratašca debljine mm - B1 16/19
Za vratašca debljine mm - C 25 Za vratašca debljine mm - C1 19/25
Boja Bijela
Za vratašca debljine mm - A 16/19
Za vratašca debljine mm - B 19
Za vratašca debljine mm - B1 16/19
Za vratašca debljine mm - C 25
Za vratašca debljine mm - C1 19/25