Akumulatori EXIDE Professional za upućivanje i ostale korisnike na brodu

STARTING/AVVIAMENTO SERVICES/SERVIZI

Akumulator na koji se moze osloniti. Sa pločama od olova/kalcija/antimona i sa separatorima od polietilena. Sa standardnim čepovima.

Series items

Artikal
A·h
Rezerva kapaciteta (min)
Spunto A/18° (EN)
W/h
V
Model
Pol (+)
- Dužina mm
- Širina mm
- Visina mm
* Cijena
120
223
680
430
12
EH1206
DX
510
175
225
36
info
180
360
1000
640
12
EG1803
SX
513
223
223
45
info
210
481
1200
750
12
EG2104
DX
518
279
240
60
info

Find nearest store: