Samoljepive pločice

Od lake legure sa natpisima koji se ne brišu, ne korodiraju. Za upotrebu sa prekidačima: 14.917/918/938/925.

Series items

Artikal
Verzija
Ø otvora mm
* Cijena
Nav-Light
12,5
info
Cabin Light
12,5
info
Search Light
12,5
info
Blower
12,5
info
Anchor Light
12,5
info
Bilge Pump
12,5
info
Water Pump
12,5
info
Panel Light
12,5
info
Refrigerator
12,5
info
Wiper
12,5
info
Radio
12,5
info
Horn
12,5
info
Parall. Battery
12,5
info
Flap Up
12,5
info
Flap Down
12,5
info
Compass.Light
12,5
info
Windlass UP-Down
12,5
info

Find nearest store: