Paralelatori akumulatora VICTRON Cyrix-I

Radi se o snažnom relay-u koji pomoću mikroprocesora automatski paralelno povezuje akumulatore kada je jedan od njih dostigao predviđeni napon i odvaja ih kada napon padne ispod nivoa FLOATING. Cryrix su optimalna alternativa za diodne separatore jer nemaju pada napona. Klasična montaža predviđa alternator povezan direktno na akumulator za upućivanje. Akumulator za potrošače, i pramčani propeler su povezani sa akumulatorom za upućivanje pomoću Cyrix-a. Kada Cyrix-I osjeti da je pogonski akumulator pun, aktivirati će se i omogućiti paralelno punjenje akumulatora. Cryix uzima napon oba akumulatora. Međutim, aktivirati će se, na primjer, ukoliko je akumulator potoršača ispod punjača akumulatora.

Series items

Artikal
Tip
A punjenja max
Struja picco A
Napon spajanja V
Napon isključivanja V
mm
* Cijena
12/24/120
120
150
13 - 13,8 | 26 - 27,6
11 - 12,8 | 22 - 25,7
46x46x80
info
12/24/225
225
500
13 - 13,8 | 26 - 27,6
10,5 - 12,8 | 21 - 25,6
100x90x100
info
12/24/400
400
2000
13 - 13,8 | 26 - 27,6
10,5 - 12,8 | 21 - 25,6
78x102x110
info

Find nearest store: