Kit koji se sastoji od jednog para klema i jednog para zaštitnih kapica

CODE 14.286.00

Sastoji se od - par klema 14.386.00 Sastoji se od - par štitnika 14.990.78
Sastoji se od - par klema 14.386.00
Sastoji se od - par štitnika 14.990.78